caenfrdeitptrues

Informació del procés de preinscripció i matrícula

Per qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb l'Escola Bressol:

 • enviant un correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.  
 • trucant al tlf de l'Escola Bressol de 10 a 13h  972 80 45 50

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ CURS 2021/2022

Podran fer la preinscripció els infants nascuts els anys 2019, 2020 i 2021.
Les places lliures de P-0 no es podran ocupar per infants no empadronats al municipi, fins el mes de març del 2022

CALENDARI

Presentació de sol·licituds telemàtica del 5 al 14 de maig
Presentació de sol·licituds presencial amb cita prèvia del 5 al 14 de maig
Publicació de les llistes amb barem 19 de maig 
Termini de reclamacions del 19 al 24 de maig
Publicació de les llistes definitives el 26 de maig
Període de matrícula del 1 al 4 de juny 
 

DOCUMENTACIÓ GENERAL

 • còpia  del llibre de família
 • còpia del DNI de la persona sol·licitant: pare,mare o tutor/a.

DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA A EFECTES DE BAREM

 • Lloc de treball de la persona sol·licitant

Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball: còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa.

 • Renda anual de la unitat familiar

Documentació  acreditativa de ser beneficiari la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció.

 • Existència de germanes o germans escolaritzats al centre educatiu

No cal presentar cap document. L’escola comprovarà directament l’existència de germans/nes al centre en el moment de la presentació de la sol·licitud.

 • Discapacitat de l'alumne o l'alumna, el pare, la mare, el tutor, la tutora o germanes o germans

Còpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

També s'admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d'altres comunitats autònomes.

Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

Còpia del certificat de discapacitat de la persona que tingui aquesta condició, emès pel Departament Benestar Social i Família.

 • Condició legal de família nombrosa i/o monoparental

Còpia del carnet de família nombrosa i/o monoparental vigent.

Si l'alumnat estranger no pot aportar algun d'aquests documents, es té en compte la documentació alternativa que aporta per acreditar les diferents circumstàncies.

ALTRES INFORMACIONS

 • En cas d’empat es farà un sorteig el dia 27 de maig a les 10h.
 • En cas que es detecti documentació falsificada, l’Ajuntament es reserva el dret d’anul·lar la preinscripció.
 • Si un infant que està en llista d’espera, es troba en situació de risc social, l’assistent social podrà decidir si aquell infant serà el primer a ocupar una plaça lliure.
 • Si un infant de P-0 o P-1 que ha fet la preinscripció dins del termini establert, estigués tot el curs en llista d’espera, l’any següent tindrà plaça assegurada.
 • Les places lliures de P0 no es podran ocupar per infants no empadronats a Santa Cristina d'Aro fins el març del 2022

MATRÍCULA

La documentació a presentar :

 • l’original i fotocòpia del rebut de pagament de la mateixa (la matrícula s’ha d’anar a pagar al departament de recaptació de l’Ajuntament)
 • original i fotocòpia de la pàgina del llibre de salut on figuren les vacunes rebudes o certificat mèdic oficial justificatiu.
 • Original i fotocòpia de la tarja sanitària individual de l’alumne/a
 • 4 fotografies mida carnet

BAREM

Domicili de l’alumne a Santa Cristina d’Aro

40 punts

Quan a instància del  pare, mare, tutor/a , es pren en consideració, en comptes del domicili habitual, l’adreça del lloc de treball a Santa Cristina d’Aro

10 punts

Quan el pare o la mare, tutor o tutora, siguin beneficiaris  de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

10 punts

Infants nascuts  a Santa Cristina d’Aro. Quan en el llibre de família consta que ha nascut a Santa Cristina d’Aro

10 punts

Existència de germans escolaritzats al centre docent: quan l’alumne/a té matriculats germans al centre en el moment que es presenta la preinscripció

20 punts

Quan l’alumne o l’alumna acrediti una discapacitat de grau igual o superior a 33%, o quan el pare, la mare, tutor o tutora, un germà o una germana de l’alumne o alumna acrediti una discapacitat superior al 33%.

10 punts

Condició de família monoparental o acreditació de família nombrosa.

10 punts