caenfrdeitptrues

Informació del procés de preinscripció i matrícula

 

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ CURS 2023/2024

Podran fer la preinscripció els infants nascuts els anys 2021, 2022 i 2023.
Les places lliures de  Infantil-0, nascuts any 2023, no es podran ocupar per infants no empadronats al municipi, fins el mes de març del 2024.

CALENDARI

Presentació de sol·licituds telemàtica del 8 al 19 de maig
Presentació de sol·licituds presencial amb cita prèvia del 8 al 19 de maig
Publicació de les llistes amb barem 24 de maig 
Termini de reclamacions del 24 al 26 de maig
Sorteig en cas d'empat 30 de maig
Publicació de les llistes definitives el 31 de maig
Període de matrícula del 5 al 9 de juny 
 

PASSOS A SEGUIR PER FER LA PREINSCRIPCIÓ

Del 8 al 19 de maig, a la web de l’Escola Bressol, apartat preinscripcions, trobareu un formulari. L’heu d’omplir i enviar-lo. Rebreu la confirmació de l’enviament i us direm com presentar la documentació.

     Les famílies que no puguin fer la preinscripció telemàticament, podeu demanar cita prèvia a partir del dia 8 de maig, trucant a l’Escola Bressol de 10h a 13h o per e-mail, Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

   S'haurà de portar les fotocòpies fetes de la documentació necessària.

DOCUMENTACIÓ GENERAL

 • còpia  del llibre de família
 • còpia del DNI de la persona sol·licitant: pare,mare o tutor/a.

DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA A EFECTES DE BAREM

 • Domicili de l’alumne.

           No cal presentar document. L’Escola Bressol ho comprovarà al padró d’habitants.
 • Lloc de treball de la persona sol·licitant
           S’acredita amb còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa.
 • Renda anual de la unitat familiar
           Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania..
 • Existència de germanes o germans escolaritzats al centre educatiu
            No cal presentar cap document. L’escola comprovarà directament l’existència de germans/es al centre.
 • Discapacitat de l'alumne/a, el pare, la mare, el tutor/a o germans/es
           Targeta acreditativa vigent de grau igual o superior a 33%,  de la persona que al·lega aquesta condició
 • Condició legal de família nombrosa i/o monoparental
           Carnet de família nombrosa i/o monoparental vigent.
 • Nascut/da en part múltiple
           Llibre de família
 • Situació d’acolliment familiar
           Resolució d’acolliment de Departament de Drets socials
 • Víctima de violència de gènere o terrorisme
           Acreditació vigent

Si l'alumnat estranger no pot aportar algun d'aquests documents, es té en compte la documentació alternativa que aporta per acreditar les diferents circumstàncies.

MATRÍCULA

La matrícula es farà de forma presencial.

DATA: del 5 al 9 de juny
LLOC: Escola Bressol
HORARI: de 10 a 13h

La documentació per formalitzar la matrícula:

 • l’original i fotocòpia del rebut de pagament de la mateixa. Els infants nascuts l'any 2021 estan exempts de pagament.      (la matrícula s’ha d’anar a pagar al departament de recaptació de l’Ajuntament)
 • original i fotocòpia de la pàgina del llibre de salut on figuren les vacunes rebudes o certificat mèdic oficial justificatiu.
 • Original i fotocòpia de la tarja sanitària individual de l’alumne/a
 • 4 fotografies mida carnet

BAREM

Criteris Prioritaris
Punts
Domicili de l’alumne/a a Santa Cristina
40
Si es pren en consideració l’adreça del lloc de treball a Santa Cristian d’Aro i NO el domicili habitual
10
Si la família percep la renda garantida de ciutadania
15
Si es té germans/es que ja estan escolaritzats en el mateix centre
20
Criteri complementari (En cas d’empat)
Punts
Infants nascuts a Santa Cristina d’Aro. Quan en el llibre de família consta que ha nascut a Santa Cristina 
40
 Si un dels progenitors treballa en el centre educatiu
 10
Discapacitat de grau igual o superior a 33% de l'alumne/a, progenitor/a, germans/es
15
Si l'alumne/a forma part d'una família nombrosa o monoparental
10
Si ha nascut en un part múltiple (És a dir que té germans bessons)
10
Si es troba en situació d'acolliment familiar
10

Si es té la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme

10