caenfrdeitptrues

Informació del procés de preinscripció i matrícula

 

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ CURS 2022/2023

Podran fer la preinscripció els infants nascuts els anys 2020, 2021 i 2022.
Les places lliures de P-0 no es podran ocupar per infants no empadronats al municipi, fins el mes de març del 2023

S'ha aprovat la gratuïtat 2-3 anys (nascuts any 2020) a les Escoles Bressol. Estem a l'espera que el Govern especifiqui com serà. Properament informarem quins serveis i horari inclou.

CALENDARI

Presentació de sol·licituds telemàtica del 2 al 13 de maig
Presentació de sol·licituds presencial amb cita prèvia del 2 al 13 de maig
Publicació de les llistes amb barem 18 de maig 
Termini de reclamacions del 18 al 23 de maig
Sorteig en cas d'empat 24 de maig
Publicació de les llistes definitives el 25 de maig
Període de matrícula del 30 de maig  al 3 de juny 
 

PASSOS A SEGUIR PER FER LA PREINSCRIPCIÓ

Del 2 al 13 de maig, a la web de l’Escola Bressol, apartat preinscripcions, trobareu un formulari. L’heu d’omplir i enviar-lo. Rebreu la confirmació de l’enviament i us direm com presentar la documentació.

     Les famílies que no puguin fer la preinscripció telemàticament, podeu demanar cita prèvia a partir del dia 2, trucant a l’Escola Bressol de 10h a 13h o per e-mail, Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

     Caldrà que només vingui una persona a fer la preinscripció. Haurà de portar les fotocòpies fetes de la documentació necessària.

DOCUMENTACIÓ GENERAL

 • còpia  del llibre de família
 • còpia del DNI de la persona sol·licitant: pare,mare o tutor/a.

DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA A EFECTES DE BAREM

 • Domicili de l’alumne.

           No cal presentar document. L’Escola Bressol ho comprovarà al padró d’habitants.
 • Lloc de treball de la persona sol·licitant
           S’acredita amb còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa.
 • Renda anual de la unitat familiar
           Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania..
 • Existència de germanes o germans escolaritzats al centre educatiu
            No cal presentar cap document. L’escola comprovarà directament l’existència de germans/es al centre.
 • Discapacitat de l'alumne/a, el pare, la mare, el tutor/a o germans/es
           Targeta acreditativa vigent de grau igual o superior a 33%,  de la persona que al·lega aquesta condició
 • Condició legal de família nombrosa i/o monoparental
           Carnet de família nombrosa i/o monoparental vigent.
 • Nascut/da en part múltiple
           Llibre de família
 • Situació d’acolliment familiar
           Resolució d’acolliment de Departament de Drets socials
 • Víctima de violència de gènere o terrorisme
           Acreditació vigent

Si l'alumnat estranger no pot aportar algun d'aquests documents, es té en compte la documentació alternativa que aporta per acreditar les diferents circumstàncies.

MATRÍCULA

La matrícula es farà de forma presencial.

DATA: del 30 de maig al 3 de juny
LLOC: Escola Bressol
HORARI: de 10 a 13h

La documentació per formalitzar la matrícula:

 • l’original i fotocòpia del rebut de pagament de la mateixa (la matrícula s’ha d’anar a pagar al departament de recaptació de l’Ajuntament)
 • original i fotocòpia de la pàgina del llibre de salut on figuren les vacunes rebudes o certificat mèdic oficial justificatiu.
 • Original i fotocòpia de la tarja sanitària individual de l’alumne/a
 • 4 fotografies mida carnet

BAREM

Criteris Prioritaris
Punts
Domicili de l’alumne/a a Santa Cristina
40
Si es pren en consideració l’adreça del lloc de treball a Santa Cristian d’Aro i NO el domicili habitual
10
Si la família percep la renda garantida de ciutadania
15
Si es té germans/es que ja estan escolaritzats en el mateix centre
20
Criteri complementari (En cas d’empat)
Punts
Infants nascuts a Santa Cristina d’Aro. Quan en el llibre de família consta que ha nascut a Santa Cristina 
40
 Si un dels progenitors treballa en el centre educatiu
 10
Discapacitat de grau igual o superior a 33% de l'alumne/a, progenitor/a, germans/es
15
Si l'alumne/a forma part d'una família nombrosa o monoparental
10
Si ha nascut en un part múltiple (És a dir que té germans bessons)
10
Si es troba en situació d'acolliment familiar
10

Si es té la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme

10